Jak uzyskać umorzenie kredytu studenckiego?

15 kwietnia
18:14 2017

Kredyty studenckie to bardzo ciekawa propozycja dla absolwentów szkół średnich, zwłaszcza, że istnieje możliwość ich umorzenia. Czyni to studiowanie jeszcze mniej kosztownym niż jest.

"Ucz się, ucz, bo nauka to potęgi klucz" – ta sentencja znana jest od dziesiątek lat. W obecnych czasach grono osób hołdujących tej zasadzie nie jest przesadnie wielkie, ale jest kilka argumentów, które wciąż potwierdzają tezę, że wysokie wykształcenie jest w życiu pomocne. Dyplom renomowanej uczelni ciągle ułatwia zdobycie intratnej posady. Są kierunki studiów, których ukończenie gwarantuje bezproblemowe zatrudnienie i wysokie dochody w przyszłości.

To oczywiście nie wszystkie powody, dla których warto studiować i powiększać swoją wiedzę. Część młodych ludzi po szkołach średnich rezygnuje z dalszej drogi edukacji w postaci studiów ze względów finansowych. Mimo, że znalezienie darmowych studiów w Polsce nie stanowi większego problemu, sporym kłopotem może okazać się lokalizacja wybranej uczelni, która zmusza przyszłego studenta do wyprowadzki z domu rodzinnego i samodzielne utrzymanie się w nowym mieście. W takim przypadku ewentualna edukacja może okazać się dość kosztowna ze względu na mnogość dodatkowych kosztów związanych choćby z zakwaterowaniem oraz wyżywieniem.

Naprzeciw takim potrzebom wychodzą propozycje preferencyjnych kredytów studenckich, oferowanych przez kilka banków. Warunkiem uzyskania tej formy wsparcia jest wykazanie podjęcia nauki na uczelni. Preferencyjność wynika nie tylko z niskiego oprocentowania. Przyszły student może zyskać wypłaty w transzach po 600 zł przez 10 miesięcy ciągu roku przez cały okres studiów, jednak nie dłużej jednak niż 7 lat. Dużym ułatwieniem w spłacie długu jest możliwość odroczenia terminu rozpoczęcia spłacania kredytu do 2 lat po zakończeniu nauki, które mają dać czas na znalezienie angażu i ustabilizowanie swojej sytuacji finansowej.

Jest jeszcze jedna istotna zaleta, zależna od naszych wyników w nauce, która gwarantuje możliwość umorzenia nawet 20% kwoty kredytu – musimy znaleźć się na liście 5% najlepszych studentów naszej uczelni w danym roku oraz terminowo złożyć niezbędne dokumenty do uzyskania takiego umorzenia. Można to uznać także, za bardzo ciekawą promocję studiów wyższych i formę mobilizowania żaków do wytężonej nauki.

Warto zaznaczyć, że istnieje także możliwość całkowitego umorzenia spłaty kredytu studenckiego w przypadku bardzo trudnej sytuacji materialnej absolwenta, która wystąpiła z przyczyn od niego niezależnych. W takim przypadku trzeba będzie to dokładnie udokumentować i czekać na decyzję kredytodawcy.