Leasing nieruchomości

09 listopada
21:31 2011

PKO Bank Polski od kilku lat przeżywa prawdziwą metamorfozę. Z banku o zaściankowym wizerunku stał się nowoczesną instytucją finansową, która stale poszerza zakres swoich usług. Zmiana strategii komunikacyjnej opłaciła się, bowiem bank wszedł na wyższy poziom rentowności i po dziś dzień notuje stały dopływ nowych klientów. Jednym z nowoczesnych punktów w ofercie ów banku jest leasing nieruchomości.

Jest to produkt, sprofilowany specjalnie pod firmy, które traktują nieruchomość jako źródło swojego dochodu. Dla niektórych przedsiębiorstw nieruchomość stanowi także kapitał potrzebny do nowych inwestycji. Leasing nieruchomości w ofercie PKO BP służy głównie zwiększeniu płynności finansowej firmy oraz powiększenia jej majątku. Jaka nieruchomość może stać się przedmiotem leasingu? Wymagany jest w tym kontekście uregulowany tytuł własności, wolny od obciążeń hipotecznych. Obiekt nie może stanowi przedmiotu zabytkowego oraz mieszkalnym i nie wchodzącym w skład większego kompleksu. Leasing nieruchomości może swoim zasięgiem obejmować budynki biurowe, centra handlowe, parkingi, garaże, obiekty handlowe oraz magazyny. Zalet takiego rozwiązania jest wiele. Bank PKO BP oferuje leasing w następujących walutach: PLN, EUR, USD. Minimalna kwota jaką powinna być objęta nieruchomość to 700 tys. PLN. Instytucja rości sobie prawo do wkładu własnego na poziomie 20%. Leasingobiorca ma dwa warianty odnośnie okresu finansowania. Pierwszy to leasing operacyjny i okres spłaty może w tym przypadku wynosić 10 -15 lat. W kontekście leasingu finansowego czas ten jest bardziej elastyczny, bowiem wynosi 0 -15 lat. Decydując się na podpisanie umowy z bankiem musimy przedłożyć następujące dokumenty: Standardowe dokumenty finansowe i założycielskie firmy, wypis z księgi wieczystej, Pozwolenie na budowę, akt notarialny oraz wycenę stanu technicznego.