Może dyskontowy

21 marca
07:04 2011

Do niedawna banki nie robiły żadnych problemów  z kredytami. Klienci więc brali je, kupowali mieszkania, samochody, wyjeżdżali na zagraniczne wycieczki, interes się kręcił i wszyscy byli zadowoleni. Podobnie rzecz miała się z firmami, przedsiębiorcy również nie mieli problemów z finansowaniem swojej działalności poprzez kredytowanie i najczęściej kredyty obrotowe lub inwestycyjne rozwiązywały ich problemy. Ale potem nastąpił krach,banki postanowiły znacznie ograniczyć udzielanie kredytów i to nie tylko kredytów dla klientów indywidualnych. A już o kredyty obrotowe na bieżącą działalność czy inwestycyjne na rozwój firm było szczególnie trudno. Zresztą na pewien czas banki nawet w ogóle zrezygnowały z kredytowania. Nie był to też najlepszy okres dla rynku mieszkaniowego, nie był przedsiębiorców, którzy mieli kłopoty z utrzymaniem płynności finansowej swoich firm i nie był dla klientów indywidualnych. Tymczasem zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga środków oraz osób znających się na swojej profesji. Jeżeli tego nie ma mogą pojawić się kłopoty. Nic więc dziwnego, że wiele firm źle zarządzanych szybko bankrutowało.
– Być może pewnym wyjściem z tej patowej sytuacji jest kredyt dyskontowy. Wielu kredytobiorców nie bardzo wie co to za kredyt i na jakich zasadach funkcjonuje. Otóż „kredyt dyskontowy związany jest z obrotem wekslowym. Banki handlowe przyjmują weksel do dyskonta udzielając kredytu dyskontowego. Posiadacz weksla, złożywszy go do dyskonta, otrzymuje kwotę wypisana na wekslu lecz pomniejszoną o dyskonto. Bank handlowy może później redyskontować weksel w banku centralnym otrzymując kwotę weksla pomniejszoną o redyskonto” – tyle oficjalna informacja. Trzeba też powiedzieć, że kredyt dyskontowy również udzielany jest na podstawie złożonego wcześniej wniosku oraz podpisania umowy kredytowej, co jest chyba rzeczą oczywistą. Poza tym kredyt dyskontowy jest z natury rzeczy kredytem krótkoterminowym udzielanym: jednorazowo w odniesieniu do każdego złożonego weksla, poza tym bank może także uruchomić linię dyskontową poprzez przyznanie na podstawie umowy limitu dyskontowego, w ramach którego do jego wysokości i w ustalonym w umowie okresie będą przyjmowane weksle do dyskonta – powiedział znawca tego rynku.
Banki coraz częściej usiłują przedsiębiorców przekonać do tego, że są dla nich przychylne. Najczęściej jednak jest to tylko czysty marketing. Oczywiście mają przygotowane pakiety dla firm, ale najczęściej dotyczą kont, kart płatniczych, bankowości internetowej, upustów czy rabatów. Niewiele w nich jest natomiast mówi o kredytowaniu firm.