Jak pozbyć się złego BIK-u?

10 października
16:55 2016

Przed udzieleniem kredytu banki nie tylko sprawdzają dochody klienta, ale także weryfikują jego historię w BIK-u. Gdy w Biurze informacji Kredytowej znajdą się negatywne adnotacje na temat wnioskodawcy, może mieć on problem z pożyczeniem pieniędzy. W jaki sposób można wyczyścić złą historię w BIK-u?

Biuro Informacji Kredytowej (BIK) to instytucja, która zajmuje się gromadzeniem danych na temat aktualnie posiadanych, a także spłaconych i zamkniętych zobowiązań. W sytuacji, gdy wnioskujemy w banku o kredyt lub kartę kredytową, wtedy wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych w trakcie trwania umowy oraz po jej wygaśnięciu. Ustawa o ochronie danych osobowych przewiduje możliwość cofnięcia zgodny na przetwarzanie i wgląd w informacje przechowywane przez BIK, gdy umowa z bankiem zostanie rozwiązana. Jednak by tego dokonać, klient musi złożyć w danej instytucji finansowej wniosek o cofnięcie zgody na przetwarzanie danych w BIK-u.

Każdy może sprawdzić swój BIK…

Gdy wnioskujemy o kredyt, np. hipoteczny, i nie jesteśmy pewni, jak wygląda nasza historia w BIK-u, możemy ją sprawdzić. Każdy kredytobiorca raz na 6 miesięcy ma prawo do pobrania bezpłatnego raportu na temat swojej historii w Biurze Informacji Kredytowej.

…ale nie zawsze może usunąć złe wpisy

Gdy okaże się, że oprócz pozytywnych wpisów w BIK-u znajdują się także negatywne informacje na nasz temat, wtedy możemy spróbować je wykreślić. Warto wiedzieć, że bank na podstawie prawa bankowego może nam odmówić wykreślenia negatywnych danych z BIK w sytuacji, gdy klient wykazuje tendencję do częstej nieterminowości w spłacie zobowiązań. W przypadku odmowy wykreślenia takich informacji bank ma prawo je przechowywać przez okres 5 lat.

Kiedy BIK przetwarza dane?

Podstawy do przetwarzania danych przez BIK ograniczają się do sytuacji:

  • gdy zobowiązanie było spłacane terminowo – dane są przetrzymywane w BIK od chwili ich przekazania, aż do spłaty kredytu,
  • gdy klient wyraził zgodę na przetwarzanie danych po spłacie kredytu, to dane te są udostępniane bankom i SKOK-om w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego przez okres wskazany w wyrażonej zgodzie lub do dnia odwołania zgody, poświadczając pozytywną historię kredytową klienta,
  • gdy zobowiązanie nie było spłacane terminowo – dane przetwarzane są w BIK przez okres 5-letni,bez zgody klienta.

Kiedy BIK wykreśla dane?

O wykreślenie danych z BIK-u można wystąpić w następujących przypadkach:

  • wycofanie zgody przez klienta na przetwarzanie danych po wygaśnięciu zobowiązania,
  • upłynięcie 5-letniego okresu przetrzymywania danych po wygaśnięciu zobowiązania,
  • w sytuacji, gdy nieprawidłowe dane na temat klienta zostały błędnie wprowadzone do systemu BIK.