Kredyt lombardowy

04 czerwca
18:09 2012

Działanie banków opiera się w głównej mierze na zaufaniu społecznym i wolnej konkurencji. Wśród ofert bankowych możemy wyróżnić szereg usług i produktów finansowych. Możemy wyróżnić banki uniwersalne, banki producenckie oraz para banki. Jeszcze kilka lat temu skorzystać mogliśmy z kredytu lombardowego. Dzisiaj taka metoda finansowania odeszła do tak zwanego lamusa. W poniższym materiale postanowiliśmy przypomnieć zasady na jakich opierał się dawny kredyt lombardowy. Jeszcze kilka lat temu udzielany był on instytucjom natury gospodarczej pod zasaw tak zwanych papierów wartościowych. Kredyt lombardowy był kredytem krótkodystansowym , który cechował się horrendalnie wysokimi opłatami. W sytuacji kiedy klient długo zwlekał z zapłatą mógł spodziewać się bardzo wysokich odsetek karnych. W tym miejscu należy wspomnieć o tym, że kredyt lombardowy nigdy nie stanowił opłacalnej formy pożyczkowania klientów. Dodatkowo kredyt lombardowy wiązał się z tym, że klient zmuszony był do sukcesywnej i regularnej dokumentacji przed bankiem swojej płynności finansowej. Kredyt lombardowy w swojej pierwotnej postaci wiąże się z dwoma wariantami. Pierwszym z nich jest kredyt lombardowy pochodzący z banku centralnego. Jest to pożyczka, która występuje w charakterze zastawu papierów wartościowych . Drugą formą kredytu lombardowego jest kredyt wydawany przez bank uniwersalny. Z takiego rodzaju kredytu może skorzystać każda jednostka prywatna. W sytuacji kiedy zastawiamy przedmiot w lombardzie to wartość gaży jaka otrzymujemy nie jest współmierna z tym co otrzymujemy od banku. W tym kontekście średnio wynosi to ok. 80 % wartości. Owy spadek jest zabezpieczeniem banku, który zakłada spadek wartości zastawianej rzeczy. Kredytem lombardowym nazywamy najstarsze formy kredytowania konsumentów tzw. Zastaw. Dzisiaj po kredytach lombardowych nie ma praktycznie śladu. Był to bardzo niekorzystny sposób finansowania.