Ważna przy oprocentowaniu

23 stycznia
07:07 2013

Wybierając kredyty, konta oszczędnościowe czy też lokaty bankowe najczęściej kierujemy się oprocentowaniem tych produktów bankowych. I w pewnym sensie starający się o nie maja rację bowiem oprocentowanie odgrywa zasadniczą chociaż inną rolę przy kredytach a inną przy kontach oszczędnościowych oraz lokatach bankowych. Najważniejsza jest więc inaczej mówiąc stopa procentowa. Na pocztem może wyjaśnijmy co to jest stopa procentowa. Mówiąc językiem ekonomicznym stopa procentowa jest koszt kapitału jaki obowiązuje na rynku. Inaczej mówiąc stopa procentowa oznacza cenę która trzeba zapłacić za pożyczenie określonego kapitału. I tak jeżeli oddajemy w depozyt bankowi określoną sumę pieniędzy na określony czas to umawiamy się z bankiem podpisując umowę na określony też procent. Po wygaśnięciu tej umowa bank musi nam zwrócić odsetki od tegoż kapitału. Można jeszcze do tego dodać, że wśród stóp procentowych możemy rozróżnić stopę referencyjną, stopę lombardową, stopę depozytową i jest także dyskontowa stopa procentowa. Pamiętajmy przy tym, że rada polityki pieniężnej zajmuje się obniżaniem lub podwyższanie stóp procentowych. Ostatnio najlepiej radzie polityki pieniężnej wychodzi obniżanie stóp procentowych co na zdrowie wychodzi kredytobiorcom, bowiem maleją ich raty miesięczne ale klientom rynku lokat bankowych już niekoniecznie. Dlaczego? Ponieważ jeżeli obniżane są stopy procentowe niemal z automatu obniżane są przez banki raty miesięczne kredytów. Ostatnio rada polityki pieniężnej wyspecjalizowała się w podwyżkach lub obniżkach stóp procentowych o 25 punktów bazowych czyli o 0,25%. Nie jest to dużo, wiec raty kredytów też nam się specjalnie nie zmniejszą chyba że ktoś wziął kredyt idący w milionach złotych. Jak by jednak na ten temat nie patrzeć wiele zależy od rady polityki pieniężnej.