Im częściej tym lepiej

02 grudnia
17:57 2013

Wybierając najkorzystniejsze lokaty bankowe najczęściej kierujemy się ich oprocentowaniem To tak jak przy kredytach bankowe gdzie starający się o nie na pierwszym miejscu zawsze stawiają na oprocentowanie kredytów bankowych, tymczasem jak się okazuje i w jednym i w drugim przypadku oprocentowanie oczywiście jest ważne ale nie tylko oprocentowanie się liczy. Na przykład przy kredytach bankowych najważniejszy jest całkowity koszt kredytu oraz czy jest to stałe czy zmienne oprocentowanie. Przy lokatach bankowych też ważne jest czy lokaty maja stałe czy zmienne oprocentowanie i ważna jest wysokość oprocentowania ale nie mniej ważne są warunki lokat oraz na przykład kapitalizacja odsetek. I im częstsza jest kapitalizacja odsetek tym lepiej bowiem przy częstej kapitalizacji odsetki dopisywane do kapitału procentują razem z nim. Tak więc kapitalizacja odsetek to częstotliwość dopisywania odsetek do kapitału. Ale nie tylko do kapitału lokat bowiem na podobnych zasadach działają również konta oszczędnościowe. Piszemy podobnych bowiem zasady lokat bankowych oraz kont oszczędnościowych różnią się zasadniczo. Jeżeli bowiem z lokaty bankowej ktoś wycofa pieniądze oznacza to że zrywa umowę i traci wówczas zazwyczaj zgromadzone na lokacie odsetki. Jeżeli wycofa pieniądze z konta oszczędnościowego nie straci odsetek. Poza tym z kont oszczędnościowych można wybierać pieniądze nawet kilka razy w miesiącu ale można też wpłacać na konta oszczędnościowe pieniądze czego nie można robić w przypadku depozytów bankowych. Nie mniej więcej osób wybiera lokaty bankowe ponieważ dają większy zysk niż konta oszczędnościowe ale i w jednym i w drugim przypadku kapitały zgromadzona na lokatach i kontach oszczędnościowych chroni bankowy fundusz gwarancyjny więc możemy być spokojni o nasze pieniądze. A w czasie kryzysu jest to bardzo ważne i dlatego wiele osób mających nadwyżki finansowe woli je trzymać na rynku oszczędnościowych niż inwestycyjnym. Chociaż trzeba przyznać że na rynkach inwestycyjnych nie brakuje inwestorów którzy chcą podwyższyć swoje zyski a na rynkach oszczędnościowych zyski są raczej niewielkie ale i ryzyko mniejsze.